Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Contact

Contact

Pastoor

tel. 0478-501202

Moet iemand met spoed bediend worden bel meteen: 06-38787229

Het heilig doopsel kunt U in nood ook zelf toedienen (nooddoop).

Neem dan water, laat het water over het hoofd van het kind of de volwassene stromen en bidt:

............................... (naam van de dopeling), ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

De andere zegeningen met het heilig olie van de catechumenen, het heilig chrisma en de handoplegging kunnen later nog ingehaald worden.

Tevens kan dan de naam van het kind in het doopboek worden aangetekend.

 

mailadres: info@federatiedebrug.nl

 

Of gebruik het contactformulier:

* verplichte velden