Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

         

 

                       De doop is een brug naar God

 

 

                                                  In de grote stroom van het leven:

                                                  Ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

Contact

Contact

Pastoor

tel. 0478-501202

Moet iemand met spoed bediend worden bel meteen: 06-38787229

Het heilig doopsel kunt U in nood ook zelf toedienen (nooddoop).

Neem dan water, laat het water over het hoofd van het kind of de volwassene stromen en bidt:

............................... (naam van de dopeling), ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

De andere zegeningen met het heilig olie van de catechumenen, het heilig chrisma en de handoplegging kunnen later nog ingehaald worden.

Tevens kan dan de naam van het kind in het doopboek worden aangetekend.

Contact met de Vader in de hemel?

Bid dan: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen. 

 

mailadres: info@federatiedebrug.nl

 

Of gebruik het contactformulier:

* verplichte velden