Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Wij helpen onze arme broeders en zusters in Oekraine!

Publicatiedatum: Maandag 02-10-2023

De parochiefederatie “De Brug” wil graag actief meewerken aan de actie “Limburg helpt Oekraïne”. Deze actie wordt door het bisdom en de provincie gesteund. Voor de parochies Well en Wellerlooi is de actie tevens de vastenactie.

Als U de (vasten)actie financieel wilt steunen, stort dan uw bijdrage op het rekeningnummer van de Sint Vitusparochie: NL 11 RABO 15 73 01 26 5 ovv. Limburg helpt Oekraïne.

Parochies en humanitaire organisaties uit Zuid-Limburg zijn met de actie gestart. Meer informatie vindt U op internet onder: Limburg helpt Oekraïne. Vanuit Zuid-Limburg gaat er straks een vrachtwagen met goederen naar Oekraïne. Als U de actie met hulpgoederen wilt steunen, geef deze dan op de pastorie in Well (Hoenderstraat 16) af of op onderstaande dagen en tijdstippen in Oostrum bij de kerk: ingang Vlasakker aan de achterkant van de kerk.

Actueel