Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Doopsel

Doopsel

 • Wat zijn vader en moeder blij als het kindje geboren is. Vader en moeder zijn is het mooiste in deze wereld.
 • Hoe groots was de vreugde al in de maanden vóór de geboorte. Er waren ook zorgen: komt het allemaal goed?
 • Het nieuwe leven verwelkomen in deze wereld is één van de meest indrukwekkende belevenissen van een vader en moeder, de zelfwaarde groeit enorm, de zingeving voor het leven wordt opnieuw gemotiveerd, bezield en ontplooit.
 • Maar niet alleen vader en moeder hebben het kindje lief, ook oma’s en opa’s, broertjes en zusjes, ooms en tantes, de buren, de vrienden van pap en mam.
 • Man en vrouw voelen hoe een bron van liefde uit hun harten opborrelt, een liefde die hun bestaan een nieuwe, onvergankelijke dimensie toevoegt: die namelijk van het moederschap en vaderschap.
 • De hartenwens van elke man en vrouw: vader en moeder worden.
 • Mensen doen alles om die hartenwens in vervulling te doen gaan.
 • Wat de jonge ouders ook bezielt is een grote dankbaarheid. De dank van de man voor zijn vrouw die hem het kind schonk. Door het kind wordt die band van man en vrouw opnieuw bevestigd en bezegeld en krijgt een nieuwe existentiële belevingswaarde.
 • Het leven is uiteindelijk een geschenk van God. Je ontwaart dit op het moment dat je met het kind op jouw armen zegt: een wonder! Door deze bewondering van het leven kom je naar God, naar een Vader die ons zijn kinderen noemt, naar de Zoon die elke dag met ons meegaat tot de Heilige Geest is ons blijft bezielen.
 • Daarom danken wij God voor het leven.
 • Met het grootse geschenk gaan vader en moeder naar de kerk, het heiligdom van God en danken God, die onze dankbaarheid waardig is: de Schepper van het leven is.
 • God zelf is bij elk mensenkind scheppend bezig: God schept en schenkt een onsterfelijke ziel. Het begrip ziel wijst naar een transcendent bestaan, naar een bestaan dat open staat voor de getuigen van het leven in het verleden. Een bestaan daar open staat voor het hier en nu, voor mensen om je heen, hun dankbaarheid en liefde, hun zorgen en noden. Een bestaan dat openstaat voor de toekomst, voor de nieuwe dag. De uitdrukking “nieuwe dag” wijst al naar een bijzonder originele existentiële belevenis van de dag. “Nieuw” d.w.z. je mag het als iets nieuws zien, ontdekken, bewonderen, ervaren en al zou de dag nog zo doodgewoon zijn, hij schenkt zich aan ons als iets nieuws.
 • DE BETEKENIS VAN HET SACRAMENT VAN DE DOOP – een existentiële benadering
 • Dopen betekent: dank zeggen aan God voor het nieuwe leven.
 • Dopen betekent: God vragen om het leven te beschermen, te zegenen, te steunen.
 • Dopen betekent: Wij krijgen een speciale band met God, een persoonlijke band tot ieder van de drie goddelijke personen: Vader, Zoon en Heilige Geest:
 • Wij worden kinderen van de Vader in de hemel. Dat zijn eigenlijk al alle mensenkinderen op aarde. Maar het woord “worden” wijst op een dynamische entiteit, een groeiproces.
 • Jezus schenkt ons door het doopsel een bijzondere toegang tot de Vader, die toegang die uitgaat van een exclusieve band van de Zoon van de Vader: “Niemand weet wie de Vader is, tenzij de Zoon.”
 • Wij worden broeder of zusters van die Zoon van de Vader, Jezus Christus.
 • Wij worden tempel van de Heilige Geest.

 

God zelf stort bij het dopen Zijn liefde in het hart van de dopeling, zoals een oma of opa hun liefde schenken aan het kind, die liefde als het ware storten in zijn hart.

Dopen betekent dat we horen bij een gemeenschap van broeders en zusters: alle mensen op aarde zijn onze broeders en zusters, een universeel broederschap.

Dopen betekent dat Jezus ons door de Heilige Geest de kracht geeft om onze broeders en zusters lief te hebben, d.w.z. alle mensen liefhebben. God helpt ons om hen te vergeven die ons kwaad hebben gedaan. Zo’n vergeving betekent dat wij iemand liefhebben.

Dopen betekent dat we een beroep mogen doen op de Heilige Geest, HEM mogen vragen om ons elke dag opnieuw te bezielen: “Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.”

Dopen betekent ook dat wij vol vertrouwen mogen bidden tot onze Vader in de hemel: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. …. .

Dopen betekent ook dat het kind gezalfd wordt met heilig chrisma, dat we deel hebben aan een koningschap dat ons vrijheid schenkt, ruimte om jezelf te zijn, een grote, grenzeloze ruimte voor allen.

Dopen betekent dat we toegewijd worden aan de liefdevolle zorg van Maria, onze hemelse moeder.

Dopen betekent ook dat een doopkaars gezegend wordt en overhandigd aan peter en meter (elke parochie heeft hier zo zijn eigen mooie traditie).

Met de zegen van de doopkaars worden ook peter en meter gezegend voor hun mooie liefdevolle taak.

Maak een afspraak met jouw pastoor.

Hij komt op huisbezoek.

Het dopen is altijd gratis. Op het einde van de viering mogen mensen iets in het collectemandje gooien als zij dat willen.