Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

In dringende gevallen kun je altijd de pastoor bellen voor de toediening van het sacrament van de ziekenzalving.

Een prachtige gewoonte in onze streken is het oproepen van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om samen te danken voor het leven van moeder, oma, overgrootmoeder.

Het sacrament van de ziekenzalving heeft Christus zelf ingesteld toen hij zijn leerlingen de opdracht gaf om zieken de handen op te leggen en hen te zalven met heilige olie. 

De heilige olie wordt elk jaar door de bisschop gewijd. 

Het is een speciale olie voor de ziekenzalving die voor geen ander sacrament kan worden gebruikt dan voor de ziekenzalving. Daarom heet de olie ook:

oleum informorum.