Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

 

St. Willibrorduskapel in het bos, een rijksmonument.

Op deze plek in het Geijsterse bos komen veel wegen samen en daardoor ook veel mensen. Wandelaars, fietsers, kerkgangers of toevallige passanten. In de zomermaanden juni, juli en augustus is de kapel open voor de h. mis op de woensdagavond om 19.00 uur. Ook wordt er samen met het Koninklijk St. Willibrordusgilde het patroonsfeest gevierd op 7 november en de zondag daarna.

De Willibrorduskapel in het Geijsterse bos, is gebouwd halverwege de zestiende eeuw, waarschijnlijk in 1543. In de tijd dat de heilige Willibrordus Geijsteren heeft aangedaan, zo rond het jaar 700, was er een waterpoel op deze plek en vele eeuwen later werd de waterput gebouwd. Veel mensen gingen naar de kapel in het bos ter bedevaart, naar de heilige bron. Om genezing te verkrijgen of de heilige Willibordus te vereren. Aan het water uit de put werd een genezende kracht tegen oogziekten toegekend. De kapel is in gotische stijl opgetrokken en werd in 1641 in opdracht van Adam Schellart van Obbendorp en Aleida van Wittenhorst hersteld. Na een periode van verval werd de kapel in 1896 opnieuw hersteld en voorzien van een nieuwe open gotische bidhal. Bij de restauratie in 1947 werd deze weer verwijderd. Ook werd de put, die bekend staat als een heilige bron, weer in de originele vorm opgemetseld. De laatste restauratie was in 1968 en enkele jaren later werd het prachtige gebrandschilderde raam aangebracht in de achterwand, voorstellend de aankomst van Willibrord in Nederland. Het is gemaakt door Reinald van Lamsweerde. In 1994 werd het dak helemaal vernieuwd. Het is een bijzondere plek in het bos waar veel mensen samenkomen.

 

Midden in de Geijstserse bossen staat een kapel, toegewijd aan de heilige Willibrord. 

Op die plaats heeft de heilige Willibrord het evangelie verkondigd, de blijde boodschap dat Jezus voor alle mensen is gekomen en van alle mensen houdt.

Op die plaats heeft hij het sacrament van de doop toegediend met de woorden: 

"...................., ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen." 

In de maanden juni, juli, augustus wordt om 19.00 uur een heilige Mis gelezen in de kapel.

Iedereen is welkom. 

Op de laatste woensdag van augustus luistert het Kemmerekoor de heilige Mis op en is er buiten de kapel een kleine feestelijkheid. 

De kapel is een droomlocatie om er kerkelijk te trouwen.

Voor alle vragen neem contact op met Peter Jacobs: 0478-532234