Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

 

 

                    

 

                 dinsdag 18 juni: 9.00 uur: HEILIGE MIS 

                 zondag 23 juni: 9.00 uur: HEILIGE MIS 

 

 

Oostrum

Kerk van Onze-Lieve-Vrouw

van Oostrum 

Mgr. Hanssenstraat 6

5807BD  Oostrum

De kerk van Oostrum is een bedevaartkerk. 

Elke dag is de bedevaartkapel open vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur.

Altijd branden er kaarsen van mensen die hun wensen bij Maria bekend willen maken.

Het is één van de mooiste symboolhandelingen: een kaarsje opsteken bij Maria.

De bijzonderheid van deze kapel is het wonderdadige beeldje van Maria:

Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken.

Het beeldje heeft geen kunsthistorische waarde,

maar een devotionele waarde vanwege de devotie tot Maria in

vele eeuwen, vanwege de troost en hoop die allen hebben

mogen ervaren, die hier gebeden hebben, vanwege talloze wensen die door de zegen van Maria in vervulling zijn gegaan, vanwege de stroom van dankbaarheid, die de luister van deze kapel vergroot met als zichtbaar symbool de kaarsen van dankbaarheid voor verkregen hulp en de mooie gedenk - en danktafeltjes. 

Kom naar de kapel en kijk naar het heilig beeldje van Maria en bidt:

"Wees gegroet, Maria."

Maria zal jou zegenen en wij zingen uit dankbaarheid:

"Zegen o Maria, zegen mij uw kind,

dat ik hier de vrede, ginds de hemel vind."

 

Elke zondag (zie kerkberichten) is er om 9.00 uur een heilige Mis (eucharisteiviering), waarin 

we onze wensen en dankbaarheid bij Jezus bekend maken. 

Kom kijken. Om de veertien dagen zingt ons kerkkoor. In de andere vieringen zingen wij samen. 

Iedereen is welkom! 

 

 

 

 

Vrijwilligers 

 

Vrijwilligers zijn een grote steunpilaar van de kerk.

Vrijwilligers voelen van binnen een motivatie om te helpen, te steunen, te bemoedigen.

De één werkt graag in groepsverband, de ander graag alleen. Bij ons mag je jezelf blijven.

Iedereen is welkom! 

Er zijn in de parochie Oostrum tal van werkgroepen.

Denk aan kosters, misdienaars, acolieten, collectanten, lectoren, zangers, poetsploeg, koperspoetsploeg, organisten, werkgroep voor onderhoud 

electriciën, lootgieter 

 

Ook voor het onderhoud van de groenvoorzieningen 

rond de kerk en op het kerkhof zijn tal van 

vrijwilligers actief. Kom op dinsdagochtend om 10.30 uur naar het souterrain van de kerk. Daar drinken de vrijwilligers van de Groenvoorzieningengroep elke dinsdagochtend - bij goed weer - koffie.

Iedereen die wil helpen mag meteen aan de slag.

 

 

 

 

Geschiedenis

De kerk in Oostrum kent een geschiedenis van meer dan 600 jaar. De parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte bestaat sedert 1938. 

De kapel en latere parochiekerk is ontstaan rond de devotie tot Maria. Het begin van de devotie gaat terug naar een persoonlijk getuigenis van een landbouwer die een Mariabeeldje vond in zijn vlasakker. 

Rond het jaar 1400 werd een eenbeukige kerk gebouwd, ter vervanging van een 13e eeuwse voorganger. Deze kerk had een aanzet tot een toren, maar deze werd pas afgebouwd in 1888 naar ontwerp van Jan Jorna uit Roermond. In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd vanwege ruimtegebrek een grote driebeukige kerk gebouwd tegen het oude schip. De architect hiervan was J. Coumans. Het oude schip werd hierdoor veranderd in een soort van voorportaal. In 1944 werd de kerk opgeblazen. In 1952-1953 werd de oorlogsschade hersteld. De toren werd hierbij onder één dak gebracht. Er werd ook een dakruiter op het dak geplaatst. De kerk bezit een beeld van Maria beeld Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken, een 15e-eeuws wonderbeeld met bedevaartsbestemming.

Oostrum is al meer dan 650 jaar bedevaartplaats.

Mariaverering en bedevaart

Oostrum  is een van de oudste, zo niet de oudste, bedevaartplaats van Maria in Nederland. Ook nu nog komen elke dag mensen individueel, dan wel in groepsverband ter bedevaart. In Oostrum is Maria heel bijzonder met haar zorgende aandacht voor de mensen aanwezig door een klein, wonderdadig beeldje.

Maria sluit niemand uit van haar aandacht. Mensen met grote problemen, mensen met kleine beslommeringen, mensen die blij zijn en dankbaarheid willen tonen en mensen die twijfelen. Voor allen staat zij klaar om hen te begeleiden.

In Oostrum-Venray hebben duizenden mensen in de meer dan 650 jaar van het bestaan als bedevaartplaats ervaren en ondervonden, dat Maria nog dagelijks klaar staat om ons te helpen. De legende vertelt dat op een zomerse dag, omtrent het jaar 1350, een landbouwer uit Oostrum naar het veld ging om zijn vlas te wieden. 

Nog slechts teergroene plantjes staken als zwakke stengeltjes uit boven de aarde. De zon neigde al tot ondergang, en nog was de landman druk aan het werk. Het vlas, dat hem het linnen moest geven voor zijn gezin en het lijnzaad voor de olie, gedijde niet gemakkelijk in de bodem van zand, waar de dichte massa onkruid het goede gewas overwoekerde.  Ineens stiet zijn hand tegen een hard voorwerp in de grond: Een Lieve-Vrouwe-beeldje. Verrukt bekeek hij het en keerde met zijn vondst huiswaarts. Hij liet dolgelukkig de zijnen het beeldje zien en gaf het een ereplaatsje in zijn huis. De volgende ochtend was het beeldje tot zijn grote schrik verdwenen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de kerk en de Maria bedevaartsplaats zie: