Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Vieringen

Een hartelijk woord van dank aan alle vrijwilligers die de prachtige eucharistivieringen met kerstmis hebben voorbereid en ingevuld.

De bijzonder goede deelneming en positieve echo's hebben allen bemoedigd om in het nieuwe jaar met goed moed en bezieling door te gaan. 

Alle parochianen een gelukkig, troostrijk en zinvol 2024 toegewenst. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAATSTE NIEUWS:

Op maandag 22 januari heeft de vice-voorzitter van het federatiebestuur, dhr. de Beer, tijdens een gezellig samenzijn in het souterrain van de kerk, de trouwe lectrice Tiny Smolders bedankt voor haar jarenlange dienst voor de kerk. Door haar prachtige stem weerklonk het woord van God in onze kerk en sprak zij namens het volk van God de voorbeden uit. 

Dhr. de Vrede is jarenlang lid geweest van het kerkbestuur. Hij wilde graag stoppen met zijn werkzaamheden. Daarom heeft het kerkbestuur eervol ontslag aangevraagd bij de diocesaan administrator Reine Maessen. De diocesaan administrator, Reiné Maessen heeft dhr. de Vrede dan ook eervol ontslag gegeven. De vicaris-generaal heeft hem voor zijn jarenlange, vakkundige en toegewijde inzet bijzonder gedankt, ook voor zijn inzet voor de Stichting Instandhouding en de Stichting Vennekes. Dhr. de Vrede heeft beloofd om zijn juridische bijstand te blijven verlenen. 

Met 2 februari jl. is er een nieuw kerkbestuurslid voor de federatie "De Brug" benoemd, die het financieel beheer van de parochie Oostrum in zijn protefeuille heeft. 

 

HEILIGE MISSEN: 

Met grote dankbaarheid heeft Lenie, de kinderen en kleinkinderen op vrijdag 9 februari jl. in een pechtige Requiemmis afscheid genomen van Jan Janssen (Jan van Hannes). Na de uitvaartmis liepen we in een kleine processie via de Vlasakker naar het kerkhof, waar Jan na het overlijden van zijn echtgenote Lies Wolters op 8 december 1991 afscheid van haar moest nemen.

Met het kruisje dat de toenamlige pastoor heeft gezegend, zegende de pastoor ook het lichaam van Jan. Een bijzonder woord van dank aan de kerkhofploeg, die dezer dagen nog 1100 kg kiezel op het voetpad heeeft gegooid om het voetpad vanwege het natte weer begaan te maken.

 

Zondag 25 februari

9.00 uur          HEILIGE MIS m.m.v. het Gemengd Koor 

De heilige Mis van 25 februari zal bijzonder worden opgedragen uit dankbaarheid voor de 90ste verjaardag van Sraar Thielen.

Hij komt met zijn familie naar de heilige Mis. We zullen zijn levensverhaal memoreren en ONze-Lieve-Heer danken voor het wonder van zijn leven.

De dokter had na zijn vroege geboorte gezegd dat hij niet lang zal leven.  

We danken ook Onze-Lieve-Vrouw van Oostrum, Behoudenis der Kranken, voor de zegen voor zijn leven. 

 

 

 

Feest in Oostrum: 

 

Groot feest in Oostrum – Wiel Pingen geëerd

Op zondag 19 november 2023 was er groot feest in de kerk van Oostrum.

Het Gemengd Koor o.l.v. Geert Claessens en begeleid door Carola Hoedemaekers vierde het jaarlijks Caeciliafeest.

De prachtige “missa simplex” van de alom bekende, grootste Limburgse componist aller tijden, Piet Stalmeier werd uitgevoerd.

Bij het zingen van het “Ave verum corpus natum”  van W.A. Mozart rolden er heel wat tranen over de wangen.

Met het lied van J. S. Bach: “Jesus bleibet meine Freude” werd een bijzondere feeststemming gecreëerd.

In die “Freudenstimmung”  van het koor werd Wiel Pingen op het einde van de heilige Mis bijzonder geëerd. Al op de basisschool in Oostrum werd zijn groot talent ontdekt en zong hij mee in het jongenskoor.

Zestig jaar geleden trad Wiel toe tot het kerkkoor, dat later het Gemengd Koor werd. Zondagsmissen, begrafenismissen, huwelijksmissen, jubileummissen luistert hij tot op de dag van vandaag op.

Els Schraven, voorzitter van het Gemengd Koor vertelde dat Wiel van de Gregoriusvereniging al alle onderscheidingen heeft ontvangen.

Met een bosje bloemen van het koor en een prachtig bouquet dat Xaverie van der Zanden namens het kerkbestuur overhandigde, werd Wiel letterlijk in de bloemetjes gezet. Zijn vrouw Mimi, die heel veel van bloemen houdt, zal er elke dag thuis van genieten, ook van een leuk cadeau voor de winterdagen dat Els overhandigde.  

Mensen die graag willen genieten van het zingen in een Gemengd Koor zijn van harte welkom.  Geef je op bij secretaris: Annelies de Kleijn telefoon 0478584700 email: aenbdekleijn@gmail.com