Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Op 12 mei 2024 is er weer het jaarlijkse communiefeest in onze parochie.

Thema dit jaar: de geluksvogel.

Het feest begint 's ochtends al thuis, want daar maken de kinderen zich klaar voor de grote dag.

Een communiekleed of pak hoort tot de communiedag.

Bij het kasteel komen de kinderen bij elkaar. 

Daar worden de leuke foto's gemaakt.

Als de harmonie aankomt weten de kinderen dat de processie begint.

De harmonie trekt spelend naar de kerk en de kinderen zijn superblij, ook wel een beetje gespannen, maar als het eerste lied is gezongen en de mensen zijn verwelkomt loopt alles op wieletjes.

Eén en al feestvreugde, een blijdschap die elk kind moet hebben meegemaakt.  

De kerk zal bijzonder feestelijk versierd zijn: allemaal met vogels, want vogels is ook het thema van het feest, nog beter: geluksvogels. 

Enkele ouders vormen de werkgroep versiering. Ze hebben al leuke ideeën verzamelt. 

 

Een bijzonder enthousiaste groep van ouders is op 11 oktober jl. bijeen geweest om al vast wat leuke ideeën te lanceren voor het leukste kinderfeest aller tijden:

de viering van de Eerste Heilige Communie.

Tien kinderen van groep 4 zullen meedoen. 

Kinderen die niet gedoopt zijn mogen ook meedoen. Zij ontvangen bij de viering van het Communiefeest dan een kruisje op hun voorhofd.

Om de heilige communie te ontvangen moet je eerste gedoopt zijn, want het doopsel is het eerste sacrament van Gods liefde. 

 

Voor verdere informatie over het communiefeest bel de pastoor:

0478-501202 of stuur een mailtje: info@federatiedebrug.nl

Op donderdag 11 januari zijn we in de kerk en sacristie gestart met de voorbereiding.

Het kinderen hebben het kruisteken geleerd en mochten aansluitend een kaarsje opsteken bij Maria.

In de sacristie zijn we begonnen met de communieklapper.

Het thema van het communiefeest is: de geluksvogel.

Gelukkig zijn is zeker een van de kernwaarden van ons katholiek geloof,

genieten van de kleine dingen die het doen, tevreden zijn met dat wat je hebt om nog te geven aan anderen, die in nood zijn. 

Anderen gelukkig maken is ook een prachtige taak in ons leven. Uiteraard lukt ons dat niet altijd en als het door onze eigen tekortkoming niet is gelukt om geluk te schenken, staat Onze-Lieve-Heer al klaar om ons gelukkig te maken met Zijn barmhartigheid. 

De communicanten hebben de eerste bladzijde van de klapper gekleurd. 

 

Op dinsdag 23 januari hebben we op school om 14.15 uur enkele liedjes geoefend.

De kinderen waren bijzonder enthousiast. Rosa heeft nog voor drinken gezorgd, want de vorige keer klaagden de kinderen over een droge keel.

Onbegrijpelijk het enthousiasme van de kinderen, hun energie en blijdschap na zo'n inspannende schooldag. 

 

De bijeenkomsten in de kerk zijn op donderdag na schooltijd, tegen 14.15 uur.

Carla Albers en Rosa Linskens steunen de bijeenkomsten en de catechese in de sacristie. 

 

Eerste voorbereidende viering met de communicanten:

Op zondag 28 januari 2024 waren de communicanten aanwezig. Ze hadden hun doopkaarsen meegebracht.

in een kleine processie trokken ze door de kerk, het licht van de liefde dragend.

Het licht van de liefde van pap en mam, van opa en oma. Het licht van de liefde ook van Onze-Lieve-Heer, want de kinderen zijn allemaal broertjes en zusjes van Jezus en HIj houdt van hen.