Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Vieringen

"Dat de engelen U naar het paradijs geleiden."

 Sjef Verrijdt had dit lied voor zijn uitvaartmis op vrijdag 26 januari jl. gekozen.

Beste Sjef, wij wensen jou een goede reis naar het land van licht en vrede, naar de woning die Jezus zelf voor jou heeft bereid.

Gesteund en vergezeld door jouw engelbewaarder, de aartsengel Michaël en vele andere engelen zul je het einddoel van jouw reis bereiken: het eeuwig vaderland. 

Op de rouwbrief van Sjef staan de Canadese ganzen die met hun vlucht beginnen, opstijgen naar boven. Vogels staan symbool voor de ziel, de geest, vrijheid en engelen. 

Dat  de ziel Sjef door de kracht van de liefde van Onze-Lieve-Heer en de voorspraak van Maria en de dankbaarheid en liefde van zo veel mensen die van hem blijven houden en door de liefde van zijn engelbewaarder het eeuwige vaderland mag binnengaan en daar met blijdschap ontvangen wordt door zijn ouders, schoonouders en zijn lieve kleine zus Mia, die al met 7 jaar is gestorven en waaraan hij zo vaak in liefde heeft gedacht.

Heer, geef Sjef Verrijdt de eeuwige rust en het eeuwige Licht (Christus) verlichte hem. Dat hij moge rusten in vrede. 

Zaterdag 17 februari

Het was een heel bijzondere viering van de eucharistie op zaterdagavond. Ons oud kerkbestuurslid Herman KLabbers werd herdacht, die op 23 augustus 1997 aan het begin van de installatiemis van de nieuwe pastoor de sleutels van de kerkdeur overhandigde. Uiteraard dachten Riek, de kinderen en kleinkinderen ook aan de vele liefdevolle momenten met Herman. 

Tegelijkertijd werd ook bisschop Paride Taban herdacht, de grote man van de vrede die zich voor de jongste slachtoffers van de oorlog, de kindsoldaten, inzette. Samen met pater Tjeu Haumann  zetten zij zich in voor de slachtoffers van oorlogsgeweld. Een man en vrouw uit Alphen aan de Rijn waren ook voor die heilige Mis gekomen. Ze hebben jarenlang met pater Tjeu Haumann samengewerkt. Zij memoreerden dat pater Tjeu Haumann onder de door hem gebouwde kerk een groot waterbassin had aangelegd dat de boeren in tijden van droogte konden gebruiken om hun vee water te geven. 

ellie Sprunken werd in die heilige Mis ook herdacht. Ze kreeg nog een gedachteniskruisje dat na de heilige Mis in de Mariakpael kwam te hangen. Zij heeft in het bestuur van het Missie-comité gezeten en ging voor de armen in de Derde Wereld collecteren.  Onze-Lieve-Heer zal haar zeker voor dit werk van barmhartigheid belonen, want wat je voor de gerinste broeders van Jezus hebt gedaan heb je voor Hem gedaan.

Zondag 18 februari: Eerste zondag van de vastentijd 

         10.15 uur           HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi

Misintenties                 voor Coby van de Ven-Claessens t.g.v. haar verjaardag;

Zaterdag 24 februari

        18.30 uur           rozenkransgebed;

        19.00 uur          HEILIGE MIS

Misintenties             Drika Verhoeven Hazen en haar echtgenoot Bert Verhoeven;

                                Thei Koppes als jaargetijde;

                                Drika Rutten t.g.v. haar sterfdag en Hay Peters;

                                Wim Peeters t.g.v. zijn verjaardag en zijn echtgenote Tonnie en dochter Dorinda;

Zondag 25 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd

        10.15 uur           HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi

Misintenties        -       als zeswekendienst voor Mia Hebben-Claes en tevens voor haar  echtgenoot Piet;

Zaterdag 2 maart

        18.30 uur           HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

Zondag 3 maart    derde zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur               HEILIGE MIS  

Misintenties          voor Elly van Loosbroek-Craenmehr t.g.v. haar verjaardag en de overledenen van de familie;  

                             voor Andrea Berden-Gretener en de overledenen van haar familie; 

                              Wim Verzijl t.g.v. zijn verjaardag en tevens voor zijn echtgenote Catharina Verzijl-Daemen en de overledenen van de familie;

                               voor Gerrit van der Velden en zijn echtgenote Anna en de overledenen van de familie van der Velden-van Dinter;

                               Wim Peeters t.g.v. zijn verjaardag en zijn echtgenote Tonnie en dochter Dorinda

                                Inneke Peeters-Bish;

                               voor Mina Hagens-Verstegen v.w. haar verjaardag;

 

Donderdag 7 maart   kerkhofploeg komt weer bij elkaar;

Zaterdag 9 maart

        18.30 uur           HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

Zondag 10 maart:     4e zondag van de veertigdagentijd 

10.00 uur               Heilige Mis voor de oorlogsslachtoffers van Well

M.m.v. het Archief Well en m.m.v. het Sint Antoniusgilde: onder het luiden van de grote klok lopen we in processie naar het oude kerkhof en de Vituskapel en worden mensen ook in de gelegenheid gesteld om een bloemetje bij het oorlogsmonument te plaatsen. Met een woord van dank aan het Archief Well, dat het monument bijzonder liefdevol onderhoudt met planten en schoonmaak. Bij de kapel zal ook nog een kleine plechtigheid plaatsvinden met een last post van het gilde en een toespraak van Ger Peters.

Misintenties                 Nellie Daemen-van de Rijdt en tevens voor haar echtgenoot

Harrie;

Wim Peeters t.g.v. zijn verjaardag en zijn echtgenote Tonnie en dochter Dorinda;

Zaterdag 16 maart        dag van de Stille Omgang in Amsterdam

          18.30 uur               HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

Zondag 17 maart:     vijfde zondag van de veertigdagentijd – vastentijd;  

 10.00 uur:         HEILIGE MIS  

Misintenties                voor Tonny Koppes-Janssen als jaargetijde en tevens voor

Freek Koppes als jaargetijde en voor Louis;

voor Toon Kopczinski als jaargetijde;

Henrica, Johanna, Gertruda van Megen-Koppes t.g.v. haar verjaardag en voor haar echtgenoot Chris van Megen;

Woensdag 20 maart

14.15 uur         optuigen Palmpasen op de Sint Catharinaschool in Wellerlooi

(ouders van de communicanten komen helpen en andere

ouders);’

Donderdag 21 maart

        14.15 uur           optuigen van de Palmpasen op school in Well

Vrijdag 22 maart

        14.15 uur           optuigen van de Palmpasenkruisen op school in Oostrum

zaterdag 23 maart 2024

            18.30 uur      voorstellingsmis van de communicanten in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi en zegening van de Palmtakken

Zondag 24-3     PALMZONDAG 

11.00 uur!!!   HEILIGE MIS voor alle kinderen die een Palmpasenkruis hebben opgetuigd en tevens de voorstellingsmis van de 11 communicanten

Donderdag 28 maart WITTE DONDERDAG

        19.00 uur           HEILIGE MIS  

Vrijdag 29 maart GOEDE VRIJDAG: dag van het lijden en sterven van Jezus Christus voor onze zonden; 

9.00 uur          kruiswegoefening in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

15.00 uur           kruiswegoefening in de kerk van Oostrum

19.00 uur         gedachtenis van het lijden en sterven van Christus

19.45 uur         werkgroep voor de Paaswaterflessen

zaterdag 30 maart 

18.30 uur          PAASWAKE  in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi m.m.v. het fusiekoor: Well en Wellerlooi; 

Misintenties:               -   Harrie Cremers t.g.v. zijn verjaardag en zijn echtgenote Annie

  • Sjaak Alleleijn;
  • Sef Wijnhoven als jaargetijde en echtgenote Martha Wijnhoven-Mulders
  •  
  • Zondag 31 MAART:                    PASEN: hoogfeest van de verrijzenis van Jezus Christus;  feest van de overwinning van de goddelijke liefde boven al het kwaad;  

10.15 uur              HEILIGE MIS ter ere van Jezus Christus, de overwinnar van haat, twijfel, wanhoop, zinloosheid, dood, zonde. “U zij de glorie opgestane Heer, U zij de victoria, nu en immer meer.”

Misintenties                 voor Corrie van Soest-Martens en Frans van Soest als jaargetijde;       

                                  Voor Martha Laemers als jaargetijde;

                                  Bert Verhoeven

                                  Voor Gerrit van der Velden en zijn echtgenote Anna en de overledenen van de familie van der Velden- van Dinter; 

                                 voor Mia Jaspers als jaargetijde;

Maandag 1 april   Tweede Paasdag

       8.30 uur          rozenkransgebed

       9.00 uur        HEILIGE MIS

MIsintenties          voor Jo Valckx als jaargetijde en de overledenen van de familie Valckx-Martens-van Ooijen; 

Donderdag 3 april kerkhofploeg komt weer bijeen;

Zaterdag 6 april

18.30 uur                HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

Zondag 7 april

10.00 uur           HEILIGE MIS ter ere van de verrezen Heer Jezus Christus;

Zaterdag 13 april

18.30 uur           HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

Zondag 14 april:   tweede zondag van Pasen  

10.00 uur           HEILIGE MIS 

Misintenties      voor overleden ouders Thissen-Schepers en bijzonder als jaargetijde voor dochter Lucie Thissen;

Zaterdag 20 april

 18.30 uur         HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

Zondag 21 april:   derde zondag van Pasen  

10.00 uur:          HEILIGE MIS  

Misintenties:      Gert Valckx en de overledenen van de familie Valckx van Dommelen

                           Jo Peters-Simons v.w. haar sterfdag en voor haar echtgenoot Hen Peters;

                            voor Hen Hagens als jaargetijde; 

Zaterdag 27 april begin meivakantie

18.30 uur         HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi

Zondag 28 april:   vierde zondag van Pasen  

10.00 uur:              HEILIGE MIS  

Misintenties           voor Hanna Jacobs – Jansen als jaargetijde en tevens voor haar echtgenoot Jan Jacobs;

                               voor overleden ouders Janssen-Willems;

donderdag 2 mei   kerkhofploeg komt weer bijeen;

Zaterdag 4 mei     dodenherdenking

18.30 uur               HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi voor alle slachtoffers van de oorlogen;

Zondag 5 mei:      vijfde paaszondag

10.00 uur              HEILIGE MIS  

Misintenties        Gerrit van der Velden en zijn echtgenote Anna en de overledenen van de familie van der Velden- van Dinter;

                            voor Maria Peters-Zegers als jaargetijde en voor de overledenen van de familie Peters;

14.00 uur             Koningsschieten van het Sint Antoniusgilde;

Maandag 6 mei:    eerste kruisdag: wij bidden voor het behoud van de schepping

Dinsdag 7 mei:     tweede kruisdag: wij bidden voor een goede oogst

Woensdag 8 mei    derde kruisdag: we bidden om de geest van vrede, dat de boeren in de oorlogsgebieden weer rustig kunnen ploegen, eggen, zaaien en oogsten;

Donderdag 9 mei HEMELVAARTSDAG

9.00 uur                HEILIGE MIS in de bedevaartkerk te Oostrum;

Zaterdag 11 mei

18.00 uur        rozenkransgebed v oor de vrede in de wereld; 

18.30 uur        HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerloooi

Zondag 12 mei:  

  11.00 uur    Eerste Heilige Communie  in de Sint Vituskerk te Well m.m.v. de harmonie met processie vanaf  het kasteel naar de kerk;

Misintenties   -    voor de overleden oma’s en opa’s van de 11 communicanten en andere overledenen van de familie en vrienden;

Zaterdag 18 mei PINKSTERVIGILIE

        18.30 uur: HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

Zondag 19 mei      Pinksteren, feest van de Heilige

Geest, onze Helper en Trooster: wij danken voor het heilig doopsel uit water en HEILIGE GEEST en voor het heilig vormsel, het zegel van de HEILIGE GEEST de gave Gods.

10.15 uur: HEILIGE MIS m.m.v. het vrouwenkoor;

Misintenties     Catharina Verzijl-Daemen t.g.v. haar verjaardag en tevens voor haar echtgenoot Wim Verzijl en de overledenen van de familie Verzijl-Daemen;

                    Jan Kusters als jaargetijde en uit dankbaarheid voor zijn vrijwilligerswerk voor de parochie: dat Onze-Lieve-Heer hem daarvoor rijkelijk moge belonen.

                      Mario, Vito Tarantino als jaargetijde;

Maandag 20 mei Pinkstermaandag

         9.00 uur   HEILIGE MIS

          10.00 uur      HEILIGE MIS in de bedevaartkerk te Oostrum bij het wonderdadige beeldje van

 

In het weekend van 25/26 mei en 1 en 2 juni is er geen heilige Mis in Well.

Tekstvak: In het weekend van 25/26 mei en 1 en 2 juni is er geen heilige Mis in Well. Maria.

Zaterdag 25 mei:

          18.00 uur      rozenkransgebed in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

18.30 uur:     HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

Zondag 26 mei:     Allerheiligste Drievuldigheid: Processiezondag in Oostrum -

       9.30 uur:     HEILIGE MIS in Oostrum met aansluitend Sacramentsprocessie naar het

                          Kerkhof. Het wonderdadig beeldje van Maria wordt ook meegedragen.

                          m.m.v. het Gemengd Koor, acolieten, misdienaars en eventueel een gilde;

Zaterdag 1 juni 2024

          18.00 uur      rozenkransgebed in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

          18.30 uur:     HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi;

Zondag 2 juni ’24  SACRAMENTSDAG in Geijsteren;

              9.00 uur        Heilige Mis in Oostrum  

10.00 uur         HEILIGE MIS in Geijsteren m.m.v. het gilde en aansluitend gildeprocessie naar het kasteel met de nieuwe koning;

Zaterdag 8 juni  

   19.00 uur      HEILIGE  MIS

Misintenties      Hen Hagens v.w. zijn verjaardag 

Zondag 9-6    Eerste Heilige Communie in Wellerlooi, de processie van de communicanten

vanaf de school naar de kerk wordt opgeluisterd door de fanfare;

Zaterdag 15 juni

9.00 uur: plaatsen van de processiepalen voor processiezondag

18.30 uur: Dankmis van de communicanten van Wellerlooi in de Sint Catharinakerk

zondag 16 juni: SACRAMENTSZONDAG  - PROCESSIEZONDAG                  image-3.png                 

9.30 uur HEILIGE MIS met Sacramentsprocessie m.m.v. de harmonie, Sint Antoniusgilde en de communicanten die hun dankmis hebben;

Misintenties -      Piet Welbers als jaargetijde;

Hub Eickmans als jaargetijde;

                         Lodewijk Rijs en Theodora Rijs-Heijligers als jaargetijde voor moeder;    

                             Marian Bijlsma-Hendrix als jaargetijde;

                             Anna van der Velden- van Dinter als jaargetijde en tevens voor Gerrit van der Velden en de overledenen van de familie van der Velden – van Dinter;

zuster Gertrusia uit dankbaarheid voor haar inzet voor de parochie

voor de overleden vrijwilligers die met de processie hebben meegedaan: Hub Frederix (droeg de hemel of de flambouw) in dankbaar gedenken aan zijn vrouw Lies Herman Vissers (droeg de flambouw naast het Allerheiligste;

10.25 uur      aankomst bij Eldershof; harmonie speelt het Limburgs volkslied;  

10.40 uur      Vituskapel: de harmonie speelt het Nederlands volkslied, omdat wij op die plek de grote offers gedenken die in de Tweede Wereldoorlog gebracht werden voor onze vrijheid van godsdienst, meningsuiting en politieke vrijheid. Tijdens de bezetting waren processies verboden.

10.50 uur      Zegen bij het rustaltaar van de familie Klabbers. Met dank aan de familie Klabbers voor het jaarlijks opbouwen van één van de mooiste rustaltaren van Noord-Limburg;
De harmonie speelt het Limburgs volkslied: waar in ´t bronsgroen eikenhout, ´t nachtegaaltje zingt, … .

11.00 uur      afronding processie in de kerk en plechtige slotzegen;

Zaterdag 22 juni:

     19.00 uur!!! HEILIGE MIS  

Zondag 23 juni

10.15 uur   HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi

Zondag 30 juni:     

11.00 uur HEILIGE MIS m.m.v. het Sint Antoniusgilde m.m.v. het koor dat de nieuwe koning