Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

"Komt allen tot Mij die uitgeput zijt

en onder lasten gebukt gaat.

Ik zal U rust en verlichting schenken."

Woord van de Heer.

Wij danken God. 

Vieringen

image-3.png

Zaterdag 22 juni: 19.00 uur!!!    HEILIGE MIS in de Sint Vituskerk te Well  

De heilige Mis is verplaatst in overleg met de organisatie van de wandelvierdaagse die op zaterdag 22 juni om 18.00 uur in Wellerlooi af gerond zal worden m.m.v. de parochie. 

Zondag 23 juni: 10.15 uur      HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi

Zondag 30 juni: 11.00 uur      HEILIGE MIS in de Sint Vituskerk te Well m.m.v. het Sint Antoniusgilde m.m.v. het vrouwenkoor en huldiging en zegen voor de nieuwe koning Bas Peters;