Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

De Sint Vituskapel 

De Sint Vituskapel is sinds het jaar 2000 een devotiekapel geworden.

Een innotatieve en creatieve werkgroep maakte toen van een vervallen kapel een devotiekapel.

Er stond toen geen beeld van Sint Vitus. 

Het devotioneel middelpunt van de kapel is het beeld van Maria. 

Duizenden mensen hebben bij Maria al hun wensen neergelegd en gesymboliseerd met het ontsteken van een kaars.

Sinds enkele jaren getuigt het memorieboek van troost, genezing, hoop, liefde en dankbaarheid. 

De parochie is de vrijwilligers van Archief Well heel dankbaar voor de restauratie van de kapel: de tekeningen, de glas-in-loodramen en het schilderwerk. 

Kom naar de kapel en bid er een: "Wees gegroet, Maria."

Het brandende, gezegende kaarsje is het teken van het licht van de liefde van Maria dat in jouw hart schijnt.