Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Eerste heilige communie

Op maandag, 8 januari hebben we met ouders en hun kinderen een leuke start gemaakt voor het communiefeest 2024.

Het thema van onze viering is: VLINDERS.

Uiteraard horen bij zo'n thema ook liedjes zoals: 

Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje, een vlindertje, een vlindertje,

soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,

ik ben een kind van God. 

Zo blij, zo blij, want Jezus komt bij mij,
zo blij, zo blij, want Jezus komt bij mij.

Het eerste feest van de kinderen is Maria Lichtmis.

De kinderen lopen dan met hun doopkaarsen door de kerk. Een kleine processie, samen onderweg. 

Wij weten dat het licht van de liefde van de kinderen de wereld verlicht. 

Ze dragen het licht van de liefde dat uit hun harten straalt,

bevestigd door het licht van de liefde van vader en moeder,

oma's en opa's en vele anderen.

Op die dag gedenken we ook het licht van de liefde dat Jezus 

ons schenkt: voor ieder mensenkind.

Door het doopsel krijgen we een bijzondere band met het licht

van de liefde van de Vader, want zijn vaderlijk licht van liefde straalt 

bewust in ons bestaan door Jezus, Zijn Zoon als wij doen wat HIJ ons heeft aangeraden te doen: samen te bidden:

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd, uw rijk komen,

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. 

 

Het doopsel en het daarmee verbonden gebed opent ons bewustzijn,

ons hart, ons denken voor die lichtstraal van liefde van de Vader en Zijn veelgeliefde Zoon.

De Heilige Geest noemen wij ook de "lichstraalt" van Gods liefde zelf. 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

Op 14 mei 2023 was er in een Wellerlooi een groot feest (zie foto boven).

9 kinderen van groep vier kwamen in processie, begeleid door de fanfare vanaf de Sint Catharinaschool naar de kerk.

Het was één en al vreugde in de harten van alle deelnemers. 

"Dans jij met mij dan dansen wij ons samen blij ... ."

Met het lied "de dromendans" werd het thema van de viering muzikaal vertolkt. 

Een bijzonder woord van dank aan de ouders voor het samenstellen van de viering met liederen, teksten en vooral een prachtig versierde kerk.

We hebben gedroomd van een mooie viering en die droom is werkelijkheid geworden, want "Jezus is het levende Brood. Hij helpt mij in elke nood. Zijn communie maakt mij blij, ik voel mij nu vrij."

Zich vrij en onbevangen voelen is van heel belangrijk voor het goed beleven van het geloof. 

Niemand kan het zozeer waar maken als Jezus zelf, die ons bestaan als mens op aarde zozeer waardeert, dat Hij zich onlosmakelijk verbonden heeft met ons en ons hemels brood schenkt, dat alle goedheid van Hem in zich bevat.

TWIJFEL: Als u twijfelt of u uw kind wilt laten meedoen met de communie, laat dan uw kind enkele keren deelnemen aan de voorbereiding.

In 2024 is dat op maandagmiddag om 14.15 uur, behalve op schoolvrij dagen.