Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

GEZINSBIJDRAGE IN HET JUBILEUMJAAR 70 JAAR PAROCHIEKERK SINT CATHARINA

 

Wellerlooi, december 2023

Geachte Parochianen,

Het is in deze maand precies 70 jaar geleden dat de kerk van Wellerlooi werd gewijd (geconsacreerd) voor de viering van de heilige Mis, gezegend als heilige plek van samenkomst van het volk van God en toegewijd aan de heilige Catharina. In al die jaren hebben de mensen van Wellerlooi de kerk gesteund. Terugkijkend naar de goedgeefsheid van 2022 mogen we zeggen dat die goedgeefsheid ook nu nog leeft in de harten van de mensen.

De gezinsbijdrage voor 2022 (t.a.v. 2021) is met 17,8 % gestegen (naar 11.210,55 euro).

Daarvoor onzer aller dank. Dat Onze-Lieve-Heer jullie goedgeefsheid rijkelijk moge belonen met geluk, troost in moeilijke tijden, voorspoed en hoop, want wie goed doet, goed ontmoet. Velen hebben dit jaar al hun bijdrage gestort. Hartelijk bedankt voor Uw steun.

Een hoopvol jubileumjaar 2023

Het jubeljaar werd ingeluid met de lichtprocessie van de communicanten op 4 februari.

Het licht van een liefdevol geloof blijven we ook uitdragen in onze gemeenschap. In de komende 12 jaar zullen er zeker communie – en vormselvieringen zijn want dit jaar zijn er 10 kinderen gedoopt.

Prins Daan en jeugdprins Jelte mochten we begroeten in onze jubileumkerk tijdens de jaarlijkse carnavalsmis, op 11 februari 2023, de Lourdesdag.

De derde grote feestmis was de Palmzondagviering. 34 kinderen deden toen mee met het optuigen van het Palmpasenkruis op school. ’s Middags was er de gouden bruiloft van Jan en Coby. Een bijzonder drukke dag voor onze kerk.

De zeventigste Paaswake werd opgeluisterd door ons fusiekoor: leden van het rouw -en trouwkoor, versterkt met leden van het vrouwenkoor van Well. Zij zijn ook bereid begrafenismissen op te luisteren. 70 jaar communiefeest vierden we op 14 mei m.m.v. de fanfare. 9 van de 14 kinderen van groep 4 deden de Eerste Heilige Communie.

Wellerlooi scoorde met dit percentage als beste van alle parochies in de omgeving.

70 jaar processie met het Allerheiligste Sacrament rond onze kerk werd gevierd op de verjaardag van de heilige Johannes de Doper, 24 juni jl.  Voorafgaand was er ’s middags een jubelviering rond het diamanten huwelijksfeest van Piet en Joke. Een prachtige, super drukke dag.

De jubileumbedevaart van de fanfare naar Kevelaer zal ook gegrift zijn in de kroniek: in de kaarsenkapel luisterde de fanfare de heilige Mis op en speelde aansluitend op het grote plein tot genoegen van talloze pelgrims die kwamen luisteren naar de prachtige Marialiederen van de fanfare.

KERK BLIJFT OPEN

Het bisdom heeft gevraagd om een beleidsplan op te stellen voor de komende jaren, niet om kerken te sluiten maar om kerken open te houden en te zorgen voor:

  • vrijwilligers (denk aan het greenteam, kosters, onderhoudsvrijwilligers, poetsteam, klusjesteam, klokkenteam)

  • financiële middelen;

  • communievieringen met processie m.m.v. de fanfare, vormselvieringen m.m.v. b.v. de vocal group joy of andere groepen, afscheidsdiensten, uitvaartmissen, avondwakemissen, Palmzondagvieringen, kerstvieringen, Allerzielenvieringen, Paaswake, Maria Lichtmisvieringen, Processiezondagvieringen met uiteraard een kleine processie etc. 

  • niet meer dan 50% van de begroting voor het onderhoud van het kerkgebouw moet worden besteed.

De penningmeester van de federatie, dhr. Bexkens, heeft uitgerekend, dat er 13% van de begroting voor het onderhoud van het kerkgebouw wordt uitgegeven (referentiekader voor deze begroting is uiteraard de balans 2022). 

We hebben dit super goede resultaat bereikt met de hulp van veel vrijwilligers, ook professionele vrijwilligers, die ons veel kosten voor het gebouw hebben doen besparen. Project voor 2024 is het herstellen van de lampjes van het torenuurwerk. Twee vrijwilligers hebben zich hiervoor al opgegeven, twee anderen willen zorgen voor een hoogwerker. 

Grote acties in ons jubileumjaar 2023

MKB SNELT TE HULP: Vanaf 1 januari kreeg de kerk een nieuw energiecontract. De prijzen rezen de pan uit (verviervoudiging). De verlichting in de toren werd uitgezet. Er kwam een spontane hulpactie op gang van de MKB. De ondernemers daarvoor een hartelijk woord van dank.

TERUGSNOEIACTIE:  Dank aan de dorpsraad die met 1500 euro de terugsnoeiactie steunde; Krisko Michiels deed samen met zijn werknemers voor een bedrag van 2420 euro het terugsnoeien van de lindenbomen. Uiteraard moest hij zijn werknemers betalen. Zijn eigen werkbijdrage deed hij gratis. Een sponsor schonk de resterende 920 euro. Dank ook aan het loonbedrijf Jakobs, dat  het houtafval heeft opgeruimd en nuttig besteed voor de verwarming van een kas in Oirlo. En niet in de laatste plaats: het greenteam voor de opruimwerkzaamheden.

BESTUUR: Sinds 1 januari 2022 zijn de vier parochies Wellerlooi, Geijsteren, Well en Oostrum een federatie. De naam van de federatie is: “De Brug.” Op de website van de federatie kunt U de diensten zien: www.federatiedebrug.nl    Eric Hendrickx zit namens de parochie Wellerlooi in het federatiebestuur. 

DRAAG EEN STEENTJE BIJ: Uiteraard bent U helemaal vrij om een bedrag naar eigen keuze aan de kerk van Onze-Lieve-Heer in Wellerlooi te schenken. Ons streefbedrag is sinds vele jaren 105 euro. Voor alle kleinere bedragen zijn wij U eveneens zeer erkentelijk. Geef wat Uw hart U ingeeft. De gezinsbijdrage valt belastingtechnisch onder giften. Deze kunt U dus van de belasting aftrekken.[1]

Stort Uw bedrag via een eigen overschrijvingsformulier op:

Bankrekeningnr. NL 10 RABO 01574.00.611 v.d. Rabobank t.n.v. St. Catharinaparochie Wellerlooi o.v.v. gezinsbijdrage 2023 en Uw naam en adres.

Het kerkbestuur 

De gezinsbijdrage Wellerlooi is in 2023: € 12.448,08.

 In 2022 was dit € 11.210,55. Dit is een procentuele stijging van 11% na een groei van 17,7 % in  2022 (vergeleken met 2021). 

Geweldig, die goedgeefsheid van de Lotse mensen. Jullie gaan de geschiedenis in als de meest goedgeefse mensen.

De oproep om te geven wat je hart je ingeeft en het resultat laten zien, dat de kerk een bijzonder grote plek in het diepst van het hart van de Lotse mensen heeft. 

Allen die een financieel steentje hebben bijgedragen een hartelijk woord van dank. Uiteraard vallen de giften die U geeft onder het strenge privacybeleid. Niemand kan achterhalen wat U gegeven hebt.

Uiteraard weet Onze-Onze-Lieve-Heer die in het diepste van onze ziel kijkt dat U heel goedgeefs bent.

HIj zal het belonen.  

 

 


[1] Voor het aftrekken van Uw gift bij de belasting is het stortingsbewijs van de bank voldoende. Uiteraard kunt U altijd een bevestiging aanvragen: kerkheiligevitus@gmail.com Als U gedurende vijf jaar de kerk steunt kunt U de gift als periodieke gift aftrekken. Er geldt dan geen drempel en geen maximaal aftrekbaar bedrag. Dus het hele bedrag is aftrekbaar van de belasting.