Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Vieringen

DANKWOORD:

Een hartelijk woord van dank aan alle vrijwilligers die de prachtige eucharistivieringen met kerstmis hebben voorbereid en ingevuld.

De bijzonder goede deelneming en positieve echo's hebben allen bemoedigd om weer door te gaan in het nieuwe jaar.

Alle parochianen daarom een gelukkig, troostrijk en zinvol 2024 toegewenst. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam voor Wies Hagens-Vissers:

Vrijdag 2 februari, de eigenlijke dag van Maria Lichtmis hebben we tijdens een avondwakemis afscheid genomen van Wies Hagens-Vissers, samen met Rien haar echtgenoot, met zoon Dirk en schoondochter Linda en de twee kleinkinderen van Wies, Miel en Loet. De twee ontstaken de trouwkaars van oma en enkele kleine lichtjes. Het was een bijzondere dag van de lichtjes: Maria Lichtmis. 

Allen die voor de afscheidsviering van Wies naar Wellerlooi kwamen reden door de lichtjesstraat van ons dorp en in kerk kwamen ze de lichtjes van de kerstboom ook nog tegen:

Het dorp en de kerk voelden bij de gedachtenis  voor Wies een bijzondere eenheid. Het dorp laat namelijk de lichtjes van de kersttijd in de Catharinastraat tot Maria Lichtmis branden. Toch mooi die eenheid van dorp en kerk. 

In de Sint Catharinakerk herdachten wij het licht van de liefde van Wies voor Rien, zoon, schoondochter en kleinkinderen, Nelly haar zus en heel veel andere mensen die waren gekomen om haar persoonlijk in het eigen dorp te herdenken.

 

woensdag 21 februari

14.00 uur      rozenkrans en heilige Mis, aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste Sacrament van het altaar en eucharistische Zegen 

Zondag 25 februari

10.15 uur     HEILIGE MIS

Misintenties   -         voor Mia Hebben-Claes als zeswekendienst en tevens voor haar echtgenoot Piet;

Woensdag 28 februari

 14.00 uur      rozenkrans en heilige Mis en korte aanbidding 

Vrijdag 1 maart

7.30 uur      rozenkrans en heilige Mis en eucharistische Zegen en litanie van het Heilig Hart, bron van alle liefde voor ons 

Zaterdag 2 maart: de maand maart is toegewijd aan de verering van de heilige Jozef; 

          18.00 uur      rozenkransgebed ter ere van de heilige Jozef;

          18.30 uur      HEILIGE MIS

Misintenties           voor Albert Linders als jaargetijde en tevens voor zijn echtgenote Nellie Linders-Arts; 

Woensdag 6 maart

          14.00 uur      rozenkrans, heilige Mis en aanbidding

Zaterdag 9 maart

          18.00 uur      rozenkransgebed

          18.30 uur      HEILIGE MIS

Zaterdag 16 maart

          18.00 uur      rozenkransgebed

          18.30 uur      HEILIGE MIS

Woensdag 20 maart

  14.15 uur      optuigen Palmpasen op school voor alle kinderen m.m.v. enkele ouders;

Zaterdag 23 maart weekend van Palmzondag

18.30 uur            HEILIGE MIS als voorstellingmis van de communicanten en zegening van de Palmpasenkruisen
Misintenties        voor Anneke Frederix als jaargetijde en tevens voor haar echtgenoot Harrie; 

zaterdag 30 maart

18.30 uur     PAASWAKE, de moeder van elke "wake" . In de Paaswake wordt een klein paasvuur ontstoken en wordt de Paaskaars gewijd.

Het vrouwenkoor van Well en het rouw- en trouwkoor van Wellerlooi zullen de viering opluisteren. 

Misintenties           Harrie Cremers t.g.v. zijn verjaardag en zijn echtgenote Annie

       Sjaak Alleleijn als jaargetijde;

       Sef Wijnhoven als jaargetijde en echtgenote Martha Wijnhoven-Mulders;  

zaterdag 5 april

          18.30 uur      HEILIGE MIS

Zaterdag 13 april

          18.30 uur      HEILIGE MIS

Zaterdag 20 april

          18.30 uur      HEILIGE MIS

Zondag 9 juni:       Eerste Heilige Communie

          10.15 uur      Processie van de communicanten

          10.30 uur      viering van de Eerste Heilige Communie

 

Wij bidden voor paus Franciscus om wijsheid en inzicht bij de keuze van de nieuwe bisschop van Roermond. Dat hij de nederigste van alle kandidaten moge kiezen, zoals de profeet Samuël de nederigste van de kinderen van Isaï koos om hem te zalven tot priester, koning en profeet van het volk van God. 

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn der aarde hernieuwen. 

 

Het symbool van de Heilige Geest is de duif, omdat bij de doop in de Jordaan, de Heilige Geest onder het teken van de duif neerdaalde op Jezus.

Zend Uw Geest uit en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn der aarde hernieuwen. God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen. Geef dat wij in diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer, die in de eenheid van de Heilige Geest met Zijn Vader leeft en heerst van eeuwigheid tot eeuwigheid.