Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

 

 

Zondag 23 juni: 10.15 uur: HEILIGE MIS in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi

Woensdag 26 juni: 14.00 uur: rozenkransgebed 14.20 uur: Eucharistieviering en 14.50 uur: uitstelling van het Allerheiligste Sacrament van het altaar en eucharistische Zegen; 

 

 

Vieringen

Zondag 23 juni: 10.15 uur: Eucharistieviering in de Sint Catharinakerk te Wellerlooi; 

Woensdag 26 juni: 14.00 uur: rozenkransgebed; 14.20 uur: HEILIGE MIS met aansluitend uitstelling van het Sacrament van het altaar in de monstrans en korte aanbidding en bidden van de litanie van het Heilig Aangezicht van de Heer om vrijheid en gelijkheid, broederschap en gerechtigheid voor alle mensen. 

 

Wij bidden voor paus Franciscus om wijsheid en inzicht bij de keuze van de nieuwe bisschop van Roermond. Dat hij de nederigste van alle kandidaten moge kiezen, zoals de profeet Samuël de nederigste van de kinderen van Isaï koos om hem te zalven tot priester, koning en profeet van het volk van God. 

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn der aarde hernieuwen. 

 

Het symbool van de Heilige Geest is de duif, omdat bij de doop in de Jordaan, de Heilige Geest onder het teken van de duif neerdaalde op Jezus.

Zend Uw Geest uit en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn der aarde hernieuwen. God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen. Geef dat wij in diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer, die in de eenheid van de Heilige Geest met Zijn Vader leeft en heerst van eeuwigheid tot eeuwigheid.