Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Een plek van eeuwige rust, een plek waar je innigst met de natuur verbonden blijft.

Een plek van herinnering en liefde: het kerkhof. 

In alle vier parochies van de federatie is er een prachtig onderhouden kerkhof.

Wij danken de vrijwilligers die deze heilige plaats waar de lichamen van de overledenen aan de schoot van moederaarde zijn toevertrouwd, onderhouden.

Het begraven van een overledene is een werk van barmhartigheid. 

Alle vrijwilligers die het kerkhof onderhouden hebben dus deel aan het werk van barmhartigheid.

Onze-LIeve-Heer zal alle werken van barmhartigheid rijkelijk belonen. 

Zelf heeft HIJ drie dagen in het graf gerust en daardoor de graven geheiligd. 

Heer, geef onze dierbare overledenen de eeuwige rust.

En het eeuwige Licht verlichte hen.

Dat zij mogen rusten in vrede. Amen.