Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Donderdag 18 april: vergadering van het federatiebestuur in Well 

Over de Federatie

Federatie

Mensen hebben te allen tijden bruggen gebouwd. De brug staat symbool voor verbondenheid, ontmoeting en vrede. 

De grote brug in Well verbindt de mensen van onze federatie met elkaar:

Well en Wellerlooi aan de oostelijke oever en Geijsteren en Oostrum aan de westelijke oever. De naam van de federatie is: DE BRUG.

Op 15 april 2018 werd het samenwerkingsconvenant van de parochies: Geijsteren, Wellerlooi, Oostrum en Well ondertekend.

De toenmalige vicaris-generaal bevestigde in zijn antwoordbrief d.d. 13 augustus 2018 het samenwerkingsconvenant. 

Sinds 1 januari 2022 zijn de besturen van de vier parochies verenigd tot één bestuur.

Het pastorale team van de federatie bestaat uit: pater Koen Wauben en pastoor Clemens. Uiteraard werken we ook samen met  andere buurtfederaties en parochies: Bergen,Wanssum, Blitterswijck, Venray. 

Pater Koen Wauben is de oud-pastoor van Geijsteren. Hij leest leest elke zondagochtend met “zijn” parochie in Geijsteren de heilige Mis. Bestuur en parochianen van de parochie zijn hem bijzonder erkentelijk dat hij met bijna 88 jaar nog zo veel doet voor de parochie. Waarlijk een voorbeeldige priester voor de jonge generatie. 

Sinds 2 november 2020 is pastoor Clemens administrator van de parochie Geijsteren, sinds 14 april 2021 vaste pastoor Geijsteren voor onbepaalde tijd. 

Vanaf 1 januari 2022 vormen de parochies een federatie:

De federatie heeft één bestuur voor alle vier de parochies. De bisschop heeft de kerkbestuursleden voor alle vier parochies benoemd.

De nieuwe penningmeester is erin geslaagd om de vier jaarrekeningen via de e-boekhouding tot één jaarrekening voor het bisdom samen te voegen. In de federatie houdt echter elke parochie zijn eigen vermogen, rekeningen, bezittingen, gezinsbijdrage etc. 

Well heeft nog zijn eigen administrateur, die alle boekingen doet voor de parochie Well en houdt de gezinsbijdrage bij. De Wellse administrateur doet financiële handelingen voor de parochie Well . De kerkbestuursleden van de desbetreffende parochie zullen de aangelegenheden terugkoppelen naar commissies, werkgroepen, coördinatoren.

Op woensdag 22 juni 2022 was vicaris-generaal drs. Harrie Quaedvlieg bij onze federatie te gast.

Wij danken hem voor zijn belangstelling, bemoediging en aansporing om met missionaire geest door te gaan en voor zijn opdracht om voor de komende 10 tot 20 jaar een beleidsplan op te stellen en zo onze aandacht te richten op de toekomst.

In zijn evaluatiebericht van de bijeenkomst schrijft hij: "Zoals ik op het einde voorzichtig concludeerde, zag ik parochies waar men met vertrouwen en met hoop aan de toekomst van de kerk wil bouwen. En gezien de verschillende lijnen die er lopen doorheen de dorpen mag je ook zeker spreken van potentie. Ook bleek dat de parochies elkaar steeds beter weten te vinden en dat er vertrouwen in elkaar is gegroeid. Een positieve sfeer."

Met de nieuwe opdracht van diocesaan administrator Reiné Maessen om een pastoraal beleidsplan voor de vier kerkgebouwen op te stellen gaat de federatie aan de slag. 

Onze centrale vraag is: kan een kerkgebouw in een geseculariseerde samenleving een missionaire functie hebben en wat moeten wij doen, om die missionaire functie uit te oefenen. 

Het pastoraat is volgens diocesaan administrator Reiné Maessen het uitgangspunt en doel van het plan. Uiteraard zijn de financiën niet onbelangrijk. 

Hoe staat het financieel in onze federatie met de kerkgebouwen. 

Eén van de belangrijke, financiële vragen van het bisdom voor het opstellen van het pastoraal beleidsplan is: 

Hoe groot is het percentage in de begroting voor instandhouding van het kerkgebouw.

"Als pakweg meer dan 50% van de begroting aan het kerkgebouw wordt besteed kunnen vraagtekens worden gesteld."

Alle kerkgebouwen van de federatie scoren in dat opzicht bijzonder goed

met dank aan de goedgeefsheid van heel veel parochianen, en uiteraard ook aan het besef van de gelovigen, hoe belangrijk de aanwezigheid van Onze-Lieve-Heer in de kerk is, temidden van Zijn broeders en zusters. 

Met dank voor het onnoemelijk grote aantal uurtjes dat vrijwilligers stoppen in het onderhoud van het kerkgebouw,

de groenvoorziening, de liturgie: de heilige Missen, gebedsdiensten, avondwaken, paramentengroep, poetsploeg, koperpoetsploeg, werkgroep voor de klokken en het uurwerk, etc.