Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

 

 

 

donderdag 11-7: 19.00 uur: HEILIGE MIS in de Sint Vituskerk te Well

Vrijdag 12-7: 7.15 uur: rozenkransgebed en aansluitend heilige Mis 

Zondag 14-7: 10.00 uur: HEILIGE MIS in de Sint Vituskerk te Well

 

 

 

 

 

             

Well

Sint-Vituskerk

De Sint Vituskerk is een rooms-katholieke kerk.

Elk weekend (meestal op zondag, zie kerkdiensten) is er een heilige Mis, een eucharistieviering. 

De eerste viering van de heilige Mis in onze kerk was op Palmzondag 1958. Toenmalig pastoor Reiné droeg op die dag het Allerheiligste Sacrament van het altaar in een ciborie van de noodkerk (de Tiendschuur) naar het nieuwe huis van God. De restauratie van het hoogaltaar was nog niet klaar, omdat na de oorlog honderde kerken in de wachtrij stonden bij kerkelijke restauratieateliers om hun door oorlogsgeweld vernietigde kunstschatten te laten restaureren, vooral altaren.

Palmzondag 1958 was voor onze geloofsgemeenschap een groot feest.

Pastoor Reiné die het Allerheiligste Sacrament van het altaar droeg werd begeleid door communicanten en enkele zusters van het Kindje Jezusgesticht, het latere Eldershome (de blauwe zusters van Steyl/Baarl).

We leven in 2023: Hoe staat onze parochie er nu bij? 

De Wellse geloofsgemeenschap is een bijzonder vitale geloofsgemeenschap: voor 2024 hebben elf ouders hun kinderen aangemeld voor de voorbereiding en viering van de Eerste Heilige Commiunie. In de laatste jaren zien we een geleidelijke groei van het aantal communicanten.

Maar we fixeren ons niet op het aantal. Grote groepen op school of in de kerk past niet meer bij deze tijd van individualisering.

Als je kinderen de kans voor een eigen inbreng wilt geven moet je niet het gevoel hebben: ik heb nog 25 wachtenden voor mij.

Laten we de individualisering als een kans zien om talenten te ontdekken en in te brengen tot opbouw van onze gemeenschap.

i

De ouders hebben een belangrijke inbreng voor het samenstellen van de eucharistieviering met de keuze van liederen, teksten en versiering. 

In de geest het het Tweede Vaticaans Concilie dat in zijn document over de christelijke opvoeding (De educatione christiana) het "votum parentum" de visie van de ouders heel veel ruimte geeft.

Paus Franciscus heeft deze visie op de inbreng van ouders verder uitgewerkt in zijn uitspraken/documenten over de synodale kerk: ontmoeten, luisteren en kijken waar de Geest ons naar toe brengt.

Deze visie brengt de kerk verder. Eigenlijk is het geen nieuwe visie: we vinden ze overal terug in de geschiedenis van het volk van God, de kerk.

Zo verwijst paus Franciscus in zijn uiteenzettingen over het "synodale proces" naar de regels van de heilige Benedictus: "ook door de geringste broeder, kan God ons zijn "visie" mededelen." (geen letterlijk citaat).

Nu kunnen we in Nederland zo'n visie goed plaatsen, want de Nederlandse cultuuur is een overlegcultuur.

Overal zijn er overlegorganen in het maatschappelijke leven, overal zijn mensen bezig het goede van anderen mee te nemen, te behartigen.

De ontwikkelingen, de participatie, de bezieling van jonge ouders bij de voorbereiding en viering van de Eerste Heilige Communie zijn zichtbare tekenen van een geweldige vitalisering. 

 

 HEILIG VORMSEL 

Op vrijdag 10 november 2023 ontvangen in de Sint Vituskerk 21 kinderen het heilig sacrament van het vormsel door vicaris (gedelegeerde) Vincent Goulmy. 

Het is de eerste keer dat de parochies Geijsteren, Wanssum en Well samenwerken.

Het idee kwam van onze vicaris-generaal Quaedvlieg en de diocesaan administrator Reiné Maessen om parochies samen het vormsel te laten doen.

Achteraf bekeken echt een idee van de Heilige Geest. De samenwerking tussen de parochies was bijzonder vruchtbaar. Het resultaat was een bijzonder levendige viering van het vormsel m.m.v. een koor uit Well/Wellerlooi (de vocal group joy), Wim Kunen (uit Geijsteren) als dirigent, Christelien Vergeldt als pianist, Nicole van Oirschot als ritueel begeleidster van de kinderen. 

Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.

Met deze sacramentele woorden heeft de vormheer het sacrament van het vormsel toegediend.